БИЛТЕН СТРАНКЕ


Билтен странке, који се публикује под називом "Гласник" је страначко гласило које периодично излази. Нова Србија, градећи свој особени политички идентитет, од самог оснивања настоји да у политичком животу Србије афирмише умерено национално и уравнотежено политичко становиште. То значи да је Нова Србија препознатљива, аутентична и једина странка владајуће коалиције која је у успону и чији рејтинг расте. Ово је разлог зашто је покренуто ово страначко гласило.

Реч уредништва"Гласника":

Важно је да грађани увек знају став Нове Србије о одређеном политичком тренутку, па чак и кад околности не дозвољавају да се заузме коначан суд. Тада треба говорити о околностима. Зато није суштина да се чита или чује став функционера Нове Србије о свакој теми која може да занима неку редакцију, уредника или новинара, већ да се одвоје битне од небитних ствари које треба износити у јавности, као и да се у медијима појављују људи меродавни да изнесу став Нове Србије о одређеном питању.
Дакле, ефикасна комуникација са медијима, правовремено и разложно реаговање, брз сервис, доследност у политици и њено разумљиво заступање- добитна је формула за Нову Србију.