ДОКУМЕНТА НОВЕ СРБИЈЕ


На овој страници се налазе документа Нове Србије којa су спремнa за преузимање.
Документа ће накнадно бити додавана.
Правни заступник Нове Србије је председник странке Велимир Илић.

ДАТУМ НАЗИВ ДОКУМЕНТА ФОРМАТ ПРЕУЗИМАЊЕ
24.06.2006. ДЕКЛАРАЦИЈА О ДЕЛОВАЊУ САВЕТА ЖЕНА НОВЕ СРБИЈЕ PDF Преузми
12.12.2009. ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ СТРАНКЕ НОВА СРБИЈА PDF Преузми
12.12.2009. ПОСЛОВНИК О РАДУ ГЛАВНОГ ОДБОРА НОВЕ СРБИЈЕ PDF Преузми
12.12.2009. ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ НОВЕ СРБИЈЕ PDF Преузми
12.12.2009. ПОСЛОВНИК O РАДУ ОДБОРА ЗА ПОШТОВАЊЕ СТАТУТА НОВЕ СРБИЈЕ PDF Преузми
12.12.2009. ПОСЛОВНИК O РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА ФИНАНСИЈЕ НОВЕ СРБИЈЕ PDF Преузми
03.12.2009. ПОСЛОВНИК О РАДУ ПРЕДСЕДНИШТВА НОВЕ СРБИЈЕ PDF Преузми
12.12.2009. ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА НОВЕ СРБИЈЕ PDF Преузми
12.12.2009. ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ ИМОВИНОМ PDF Преузми
12.12.2009. ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ И ПОСЛАНИКЕ НОВЕ СРБИЈЕ PDF Преузми
12.12.2009. ПРАВИЛНИК О РАДУ САВЕТУ ЖЕНА НОВЕ СРБИЈЕ PDF Преузми
29.04.2011 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2010.ГОДИНУ PDF Преузми
15.12.2011. ПЛАН ДЕЛОВАЊА СА ПОСЕБНИМ МЕРАМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РАВНОМЕРНЕ ЗАСТУПЉЕНОСТИ ЖЕНА И МУШКАРАЦА DOC Преузми
14.06.2012. ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ РЕДОВНОГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2011.ГОДИНУ DOC
16.04.2013. ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ НОВЕ СРБИЈЕ ЗА 2012.ГОДИНУ DOC Преузми
17.04.2014. ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ИСПРАВНОГ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013.ГОДИНУ DOC Преузми
17.04.2014. ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2013.ГОДИНУ PDF Преузми
21.04.2015. ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2014.ГОДИНУ
21.04.2015. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И СТАТИСТИЧКИ АНЕКС ЗА 2014.ГОДИНУ
08.07.2018. БИЛАНС СТАЊА И БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2017.ГОДИНУ JPG Преузми