ПРИСТУПНИЦА


Име  
Презиме  
Име родитеља
Матични број
Датум рођења (26.10.1982)
Место становања
Адреса и број
Телефон/фиксни
Телефон/мобилни  
Општина
Република
Школска спрема
Имејл    
Стручно звање
Занимање
Желим да будем активиста
Упознат сам са Статутом и Програмом Нове Србије и добровољно приступам чланству