НОВА СРБИЈА У ПАРЛАМЕНТУ
Обраћање заменика шефа посланичке групе Новa Србијa Дубравке Филиповски у Народној Скупштини Републике Србије Назад
Датум: 27. Децембар 2016. Време: 11:23

ДУБРАВКА ФИЛИПОВСКИ: Захваљујем.

            Искористићу време посланичке групе да изнесем неколико констатација и поставим неколико питања за законе о којима на овој седници расправљамо.

            Прво, када је реч о Закону о систему плата запослених у јавном сектору, имала бих неколико питања. Прво питање је докле се стигло у припреми ових закона, да ли ће се овај рок који је дат поново продужити, с обзиром на комплексност теме коју имамо и треће питање је колико је по вашем мишљењу господине министре, уколико имате одговор на то питање, обухваћено радника у јавном сектору овим законом?

            Такође, за измене и допуне Закона о тржишту капитала, сматрам да су апсолутно тачне констатације предлагача да су злоупотребе на тржишту такве да нарушавају интегритет тржишта и да је заштита интегритета тржишта један од најбитнијих елемената за повећање ефикасности самог тржишта и враћање поверења инвеститора.

            Због тога је моје питање како задобити поверење инвеститора, посебно страних инвестиционих фондова који преко свог професионалног менаџмента пажљиво посматрају ситуацију на светском тржишту капитала и дисперзује капитал који управља, процењујући истовремено и могућности максимизирања профита и безбедност улагања?

            Такође, занима ме шта је држава урадила са страним повериоцима Агробанке? Да ли имамо, како страни повериоци најављују, арбитражу пред међународним судом? Народни посланици Народне скупштине Републике Србије свакодневно добијају питања од стране поверилаца Агробанке.

            Такође, сматрам да је тржиште капитала у огромној мери постало глобализовано захваљујући информационим технологијама и да највећи део домаће инвестиционе јавности радија бира да инвестира на другим тржиштима, што је управо омогућено глобалним умрежавањем светских берзи и начином да банке нуде све значајније приступе у могућности инвестирања на светском тржишту. Због тога је моје питање како мотивисати макар домаће улагаче да дају предност трговању и нашој берзи?

            Очекивања предлагача када је у питању овај закон је да ће се знатно поправити ситуација унапређивањем законске регулативе и да ћемо прве мерљиве резултате имати отприлике за три године. Моја констатација је да је неопходно понудити квалитетан тржишни материјал, иначе нећемо имати мерљиве резултате и у наредних 30 година.

            По мом мишљењу и по мишљењу мојих колега из посланичке групе НС, потребно је понудити три ствари за бољу ситуацију на тржишту капитала у земљи. Прва је омогућити излазак на берзу преосталих јавних предузећа Србије, ту пре свега мислим на Телеком и на ЕПС, затим неопходни су нови финансијски инструменти. Пре свега хартије од вредности које емитују јединице локалне самоуправе. И трећа, веома важна ствар, потребна је иницијална јавна понуда. У Србији још увек није спроведена ни једна. Последица недостатка тога је што највећи број домаћих привредних субјеката нема шансу да дође до свежих финансијских средстава на начин на који се то ради у развијеним земљама и констатација предлагача овог закона је да је финансирање привреде путем банкарских кредита апсолутно доминантан модел финансирања у Републици Србији, што никако не може бити добро.

            Оно што у овом тренутку недостаје, а свакако би било неопходно јесте боља повезаност и сарадња Комисије за хартије од вредности, као регулатора тржишта капитала са правосудним органима и институцијама. Примедба и искуства је да наше правосуђе гледано у целини нема капацитете потребне за ефикасно поступање у овој специфичној области и да судије претежно ангажују вештаке економске струке како би донели било какву одлуку, чак и када су у питању елементарне ствари.

            Када су у питању измене и допуне Закона о преузимању акционарских друштава, моје питање је да ли у Републици Србији постоји стратешко опредељење када је у питању будућност тржишта капитала и Београдске берзе, као његовог сегмента, јер без регулисања овог питања у ЕУ Србија сигурно неће бити примљена, уз још једну констатацију да ће посланичка НС у дану за гласање подржати предлоге ових закона. Хвала.

https://www.youtube.com/watch?v=V-8pxCIVIME&feature=youtu.be