НОВА СРБИЈА У ПАРЛАМЕНТУ
Обраћање заменика шефа посланичке групе Нове Србије Дубравке Филиповски у Народној Скупштини Републике Србије Назад
Датум: 23. Новембар 2016. Време: 10:44

ДУБРАВКА ФИЛИПОВСКИ: Уважена госпођо Кубуровић, очекујем да саслушате моју аргументацију и да у име стотина хиљада особа са инвалидитетом прихватите овај амандман.

Несхватљиво је одбијање да се инвалидитет изричито предвиди као забрањени основ повреде равноправности. Устав Републике Србије чланом 21. помиње инвалидитет као забрањен основ дискриминације. Укључивањем инвалидитета у ову листу треба осигурати да не буде предмет тумачења да ли повреда равноправности представља извршење кривичног дела или не. Уопштена формулација о другим рањивим групама и личним својствима, по мом мишљењу, није довољна и оставља неколико стотина хиљада особа са инвалидитетом незаштићеним, јер институције имају тенденцију уског тумачења и да, уколико лично својство није таксативно набројано, претпоставка је да институције неће улазити у тумачење тога да ли оно спада у друга лична својства.

Са друге стране, сексуална оријентација и родни идентитет нису као инвалидитет стриктно предвиђени Уставом Републике Србије и нелогично је да се не наведе инвалидитет који у Уставу експлицитно постоји.

Са друге стране, имамо препоруку Конвенције УН из 2016. године да се појача правни оквир за заштиту ових особа од дискриминације и пооштре санкције за дискриминацију по основу инвалидитета, а управо овај кривични закон је одлична прилика за то.

Према свим доступним подацима, особе са инвалидитетом представљају групу која је међу свим групама најчешће дискриминисана и зато је неопходно инвалидитет додати на ову листу, ако на њој већ постоји, као лично својство, друштвени положај, социјално порекло, имовинско стање, јер инвалидитет сигурно, ако не теже, онда барем подједнако је важно за заштиту равноправности и то су моји аргументи у име особа са инвалидитетом, а знам да су разна удружења додатно молила вас и Министарство правде да се овај амандман усвоји.

ПРЕДСЕДНИК: Хвала.

Реч има министар.

НЕЛА КУБУРОВИЋ: У име предлагача прихватамо амандман.