ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Датум оснивања: 10.08.1998.

Седиште: Чачак, Господар Јованова 10

E-mail: novasrbijacacak@yahoo.com

Заступник: Велимир Илић

П Л А Н деловања са мерама за подстицање и унапређивање родне равноправности и уравнотежене заступљености полова у својим органима и обезбеђивање активног учешћа мање заступљеног пола у саставу и раду тих органа

Финансијски извештаји за 2021. годину

БИЛАНС СТАЊА за 2021. годину
БИЛАНС УСПЕХА за 2021. годину
ПОСЕБНИ ПОДАЦИ за 2021. годину
СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ за 2021. годину

Финансијски извештаји за 2020. годину

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ за 2020. годину
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА за 2020. годину
БИЛАНС СТАЊА за 2020. годину
БИЛАНС УСПЕХА за 2020. годину
ПОСЕБНИ ПОДАЦИ за 2020. годину

Финансијски извештаји за 2019. годину

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ за 2019. годину
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА за 2019. годину
БИЛАНС СТАЊА за 2019. годину
БИЛАНС УСПЕХА за 2019. годину
ПОСЕБНИ ПОДАЦИ за 2019. годину