ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Датум оснивања: 10.08.1998.

Седиште: Чачак, Господар Јованова 10

E-mail: novasrbijacacak@yahoo.com

Заступник: Велимир Илић

Финансијски извештаји за 2020. годину

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ за 2020. годину
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА за 2020. годину
БИЛАНС СТАЊА за 2020. годину
БИЛАНС УСПЕХА за 2020. годину
ПОСЕБНИ ПОДАЦИ за 2020. годину

Финансијски извештаји за 2019. годину

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ за 2019. годину
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА за 2019. годину
БИЛАНС СТАЊА за 2019. годину
БИЛАНС УСПЕХА за 2019. годину
ПОСЕБНИ ПОДАЦИ за 2019. годину